Aan alle gebruikers van deze website

Aan alle gebruikers van deze website

Wegens veranderingen van de wet op de privacy moet deze website worden gewijzigd.

De opslag van en de toegang tot uw persoonsgegevens dienen op een andere, veiliger manier te worden behandeld en opgeslagen.

Ook moet de software die nu nog gebruikt wordt, (CMS), worden vernieuwd om een betere werking te krijgen van de website, met name voor mobiele apparatuur.

Binnenkort wordt deze website (tijdelijk) inactief en zal de communicatie tijdelijk plaatsvinden middels e-mail.

Wij hopen u zo snel als mogelijk via deze website weer van actuele informatie te voorzien.


Uw websitebeheerder.