Doelstelling VGGasunie

Doelstelling VGGasunie VGGasunie is de vereniging van en voor gepensioneerde medewerkers van Gasunie en/of Gasterra. VGGasunie heeft tot doel om de belangen te behartigen van haar leden in de ruimste zin des woords. Deze belangen zijn met name gericht op de ontwikkelingen op het gebied van onze pensioenen en de zorg in Nederland. Daarnaast is het van belang dat er volop ruimte is voor activiteiten met betrekking tot sport, ontmoeting en recreatie voor u en uw partner. Dus redenen genoeg om lid te zijn of te worden van VGGasunie. Herman van Hierden

Lees verder