Doelstelling VGGasunie

VGGasunie is de vereniging van pensioengerechtigden en postactieven van Gasunie & GasTerra. De doelen van VGGasunie zijn: - Belangenbehartiging voor de leden van de vereniging; - Het organiseren van sociale activiteiten voor de leden - Het informeren van haar leden over ontwikkelingen bij Gasunie, in “pensioenland” en in de wereld van de Zorg in Nederland. Graag nodig ik u uit lid te worden. Ger Groenhof, Voorzitter VGGasunie

Lees verder